Dag: 8. oktober 2016

PIC10F200 teller

Dette prosjektet tester timeren i en PIC10F200 mikrokontroller.

PIC10F200 oppvåkning ved pin endring

Dette er ett kjapt prosjekt for å teste oppvåkning av mikrokontrolleren ved pin endring.