Måned: oktober 2016

PIC12F629 komparator

Dette prosjektet tester ut komparatoren på en PIC12F629 mikrokontroller.

PIC12F629 avbrudd på inngang

Dette er ett prosjekt for å programmere avbrudd(interrupt) ved endring på en inngang på en PIC12F629.

PIC10F200 teller

Dette prosjektet tester timeren i en PIC10F200 mikrokontroller.

PIC10F200 oppvåkning ved pin endring

Dette er ett kjapt prosjekt for å teste oppvåkning av mikrokontrolleren ved pin endring.

PICF10F200 LED styring

Dette er ett prosjekt for å lære å programmere utgangsportene på en PIC10F200.

Jordfuktighet måling

Her er ett prosjekt for å måle fuktigheten i jord og vise det på en skjerm.