74HCT160 Dekade teller

Litt eksperimentering på en 74HCT160 dekade teller.

Mål

Målet er å forstå hvordan telleren fungerer og hva resultatet blir ved endringer på inngangene.

Krets

74hct160_circuit

Teller opsett

Her er oppsettet for å telle på hver puls.

PIN Høy/Lav
MR Høy
CEP Høy
PE Høy
CET Høy

Her er en video av kretsen når den kjører.

 

Predefinert verdi

PIN Høy/Lav
MR Høy
CEP Lav
PE Lav
CET Høy

Vi stopper kretsen ved å kjøre CEP lav, deretter kjører vi inngangene D0-D4 inn i Q0-Q4 ved å sette PE lav.

20160912_193243

Her er to av inngangene satt inn og utgangene Q0-Q4 blir lik D0-D4.

 

TC utgangen

Setter inngangene lik det første oppsettet.

PIN Høy/Lav
MR Høy
CEP Høy
PE Høy
CET Høy

Dette skjer hver gang D0-D4 har telt til 10 og går over til 0.

20160912-0001_1

Her ser vi oscilloskop resultatet. TC utgangen er blå og klokkeinngangen i rødt.

Endrer så CET inngangen.

CET Lav

20160912-0001_2

Etter CET inngangen er satt lav så trigges ikke lengere TC utgangen.