555 som monstabil multivibrator

Eksempel på beregninger og bruk av en 555 IC som monstabil multivibrator.

Utstyr

 • LM555CN
 • Kondensator
  • 330uF
  • 1.8pF
  • 100nF
 • Motstander
  • 10 Kohm
  • 12 Kohm
  • 100 ohm
 • Strømforsyning (5V – 16V)
 • Oscilloskop

Formler

Time_monostabil

Tiden det tar fra trigger på port 2 til terskelspenningen på port 7 blir stor nok til at C3 lader ut og port 3 går lav.

 

 

Krets

 

Dette er kretsen jeg har satt opp for å gjøre målingene. Oscilloskopet måler over bryteren, over motstand R2 og kondensator C3.

Port 2 er trigger for å starte 555en. Den starter på en lav puls.

Port 3 er utgangsporten og R2 er satt opp som last og C1 er for å fjerne rippler på utgangen.

Port 7 trigger på 2/3 av referansespenningen og gjør at kondensator C3 utlader. Når denne har trigget så må port 2 trigges på nytt for å starte.

 

Målinger 1

Bruker her R3 på 12K ohm og C3 på 330uF.

20160826-0001_1

Her er blå spenningen over bryteren. Rød er spenningen over kondensator C3. Grønn er utgangsspenningen.

Ved å bruke tidsformelen ln(3) * 12K ohm * 330uF gir det 4.35s. Målingene viser trigger port 2 på 2.697s og trigging på port 7 på 7.431s som gir tiden til 4.7s.  Siden kondensdatoren er +/- 15% så er dette innenfor forventet resultat.

Port 7 trigger på 4.552V og er ca. 2/3 slik det er beskrevet i spesifikasjonen.

Målinger 2

Bruker her R3 på 12K ohm og C3 på 47uF.

20160826-0004

Her er blå spenningen over bryteren. Rød er spenningen over kondensator C3. Grønn er utgangsspenningen.

Ved å bruke tidsformelen ln(3) * 12K ohm * 47uF gir det 0.62s. Målingene viser trigger port 2 på 2.6s og trigging på port 7 på 3.3s som gir tiden til 0.7s. Siden kondensdatoren er +/- 15% så er dette innenfor forventet resultat.

Konklusjon

For enkle systemer så  vil dette fungere utmerket, men trenger mer nøyaktige kondensatorer for nøyaktighet.