RL krets i vekselspenning

Beregninger og målinger i en RL seriell krets.

Mål

Målet er å identifisere hva som skjer i en RL krets i vekselspenning.

 

Utstyr

  • Multimeter
  • Oscilloskop
  • Frekvensgenerator
  • Spole (15mH)
  • Motstand (460 Ohm)

 

Krets

RL circuit

Formler

Induktiv reaktans

Total impedans

Fase RL

Målinger

Frekv.(Hz) Urms R1 målt Urms L1 målt Urms målt Xl beregnet Z beregnet Fase vinkel beregnet
100 1.567 0.05 1.606 9.42 468.10 1.15°
200 1.568 0.073 1.609 18.84 468.40 2.3°
300 1.565 0.101 1.607 28.26 468.90 3.46°
400 1.564 0.130 1.607 37.68 469.50 4.6°
500 1.56 0.159 1.608 47.10 470.40 5.75°
600 1.558 0.189 1.608 56.52 471.40 6.89°
700 1.557 0.22 1.61 65.94 472.60 8.02°
800 1.558 0.250 1.615 75.36 474.00 9.15°
900 1.558 0.281 1.621 84.78 475.60 10.27°
1000 1.56 0.312 1.612 94.20 477.40 11.38°

Tabellen over viser målinger og beregninger gjort på kretsen etterhvert som frekvensen øker.

 

RL_AC_100hz

Dette viser spenningsnivåene på kretsen og over spolen på 100Hz. Vi kan se at faseforskjellen på spenningene er lav noe som stemmer med beregningene. Faseforskjellen er 1.15°.

 

RL_AC_1khz

Dette viser spenningsnivåene over kretsen og over spolen på 1khz. Vi kan se at faseforskjellen er blitt større enn ved 100hz. Faseforskjellen er nå 11.38°.

RL_AC_30khz

Her er kretsen ved 30khz. Det er tydelig at faseforskjellen er blitt høyere og at spenningsnivået over spolen er blitt lavere.

Merknader

Merker meg at faseforskjellen øker etterhvert som frekvensen øker.

Samtidig merker jeg meg at reaktansen over spolen øker etterhvert som frekvensen øker.