Snells lov

Eksperimentasjon av Snells lov.

Målet

Målet med eksperimentet er å vise at Snells lov er korrekt.

Måten det kan gjøres på er å sjekke at forholdet N1 og N2 er lik uavhenig av hvilken vinkel vi sender inn på.

Snells_law_desc

Utstyr

  • Akrylisk halvsirkel
  • Laser
  • Sirkel med vinkler
  • Kalkulator

Formler

Snells lov

Målinger

Sender inn laseren i vinkel theta 1 og måler vinkelen theta 2 ut.

snell_lov_1

Vinkel inn (Theta 1) Vinkel ut (Theta 2) Forhold N2/N1
15 10 1,49
30 19,5 1,5
45 28,5 1,48
60 35,5 1,49
75 41 1,47

Konklusjon

Forholdet N2/N1 er nesten litt på alle målingene. Forskjellene er på grunn av vanskelighet å lese helt korrekt vinkel. Dette betyr at forholdet mellom refraksjonsfaktorene N1 og N2 er lik det betyr at formelen virker korrekt.

Hvis jeg bruker refraksjonsfaktor på 1 for luft noe som er nesten korrekt så blir forholdet N2/N1 lik refraksjonsfaktoren på glasset. Denne er på wikipedia satt til 1,49 noe som er likt beregningene.