Kirchhoffs lover

Forklaring av Kirchhoffs strøm og spenningslov.

Dette er to lover beskrevet av Gustav Kirchhoff i 1845. Det er to enkle lover som jeg skal beskrive her, men som er grunnlaget for all forståelse av elektriske kretser.

Formlene

Kirchoffs_laws_formulas

Kirchhoffs strømlov

Her er en eksempel krets hvor vi tenker oss i punkt 1.

Kirchoffs_lov_circuit

Vi har her tre strømmer inn og ut fra punkt P. Det Kirchoffs strømlov sier er at summen av strømverdier ut er lik summen av strømverdier inn.

Kirchoffs_current_law

Dvs. at strømmen gjennom R3 er lik strømmen gjennom R1 og R2.

Kirchoffs_laws_current

 

Kirchhoffs spenningslov

Vi tenker oss to motstander i serie.

Kirchoffs_voltage_law_circuit

Det loven  sier er at den totale spenningen over motstandene R1 og R2 er lik den totale spenningen over AB.

I kretsen over så vil formelen bli.

Kirchoffs_laws_voltage