Lorentzkraften

Her er ett eksperiment for å vise Lorentzkraften.

Lorentzkraften er en kraft som virker på en elektrisk ladning i ett magnetisk felt. Det viktigste jeg er interessert i å sjekke er at kabelen beveger seg 90 grader på magneten når den nærmer seg.

 

Utstyr

  • Strømforsyning
  • Kobberledning
  • Binders
  • Magnet
  • Saltvann

 

Oppsett

Lorentzkraften_setup

Dette er en  kobberledning som henger i en binders. Kobberledningen henger delvis nede i saltvann. Spenning kobles og strøm går gjennom bindersen, til kobberledningen og gjennom vannet.

 

Vise Lorentzkraften

I de første gangene jeg flytter magneten mot kobberledningen så er nord nærmest. Mot slutten så er sør nærmest. Legg merke til at ledningen flytter seg motsatt retning.

 

Forklaring

De magnetiske feltlinjene fra magneten roterer rundt på på oversiden av ledningen. Disse feltlinjene frastøter hverandre og kabelen dyttes i motsatt retning. Derfor vil kabelen i dette tilfellet bevege seg nedover.

Lorentzforce

Én kommentar

Kommentarer er stengt.