TVS diode

Forklaring på hva en TVS diode er og hvordan den fungerer.

TVS dioder brukes som beskyttelse av kretser.

tvs_diode_symbol
1. Enveis, 2. toveis

 

Typer TVS dioder

Det er to typer som er forskjellig avhengig av om de er toveis eller enveis.

tvs_diode_typer
Den til venstre er enveis, mens den til høyre er toveis. Dette identifiseres ved hjelp av katodemerkingen på enveis dioden.

Forskjellen mellom de to er at en enveis fungerer som beskyttelse i en retning og vanlig diode i den andre. For toveis dioder så beskytter den i begge retningene.

 

Utstyr for test

  • TVS diode (BZW06-10B) (Datasheet finnes her. )
  • Motstand
  • Strømforsyning
  • Multimeter eller oscilloskop

 

Test krets

tvs_diode_circuit

 

Test

Setter motstanden og TVS dioden i seriell og måler spenningen over dioden etterhvert som vi øker spenningen over kretsen.

Resultatene av målingene ble.

V Vtvs
0 0
1 1
1.03 1.027
1.758 1.752
2.741 2.462
3.084 3.072
6.06 6.041
6.685 6.666
7.677 7.65
8.443 8.416
8.99 8.967
9.851 9.82
10.49 10.45
10.82 10.78
11.2 11.16
11.44 11.35
11.54 11.39
11.68 11.43
12.1 11.49
12.29 11.51
12.57 11.54
12.98 11.56
13.14 11.56
13.38 11.58
13.83 11.59
14.04 11.6
14.41 11.62
14.75 11.62
15.45 11.64
15.95 11.65
16.5 11.67
16.76 11.67
17.53 11.68
18.38 11.7

Dette ga følgende diagram. Dioden skal ha en bruddspenning på 11.4V etter diodebeskrivelsen.

tvs_diode

Som vi ser av målingene og diagrammet så ligger nesten all spenning over dioden fra til omtrent 11.4 V, deretter begynner spenningen og ligge over motstanden i stedet.

I diodebeskrivelsen så er det også referert til «Standoff voltage», dette er spenningen da det dioden begynner å lede strøm.