Fototransistor

Her er ett eksempel på bruk av en fototransitor.

Utstyr

  • Lysdiode
  • 220 ohm motstand
  • 4,7 K ohm motstand
  • 2N3906 transistor (PNP)
  • Fototransitor (OFT-3301)
  • Strømforsyning

 

Krets

phototransitor_circuit

Tanken bak kretsen er at når vi legger lys på fototransistoren så vil lysdioden slukke på grunn av endring i motstand i fototransistoren.

 

Oppsett

phottransistor_setup

 

Måling

phototransistor_5
Blå er spenningen over 4,7K motstanden og rød er spenningen over lysdioden.

Her starter vi med lys på fototransistoren og den har nesten null resistans. Det gjør all all spenning legger seg over 4.7K motstanden og 3906 transistoren slutter å lede. Dette gjør igjen at lysdioden slår seg av.

Deretter fjerner vi lyset på fototransitoren og motstanden over den øker slik at spenningen over den 4.7 K motstanden minker. Dette gjør igjen at 3906 transistoren begynner å lede og lysdieoden lyser.

 

Her kan dere se hvordan den fungerer i praksis.