RC krets

Her er beregninger på en RC krets.

Utstyr

  • Oscilloskop
  • Motstand på 100K ohm
  • Kondensator på 47uF
  • Strømforsyning

 

Krets

Satte opp en krets med motstanden og kondensatoren i seriell.

circuit

Koblet så til spenning på 5V og målte spenningen over kondensatoren på oscilloskopet.

rc
Resultatet av spenning over tid på kondensatoren.

Ved 5 sekunder slo vi på spenningen over kretsen.

 

Formel for å beregne spenningsnivået over kondensatoren etter 1 tau. dvs. at den har ladet 63% er.

rc_formula

Resultatet her blir 4.7 sekunder og er 3.15 V.

 

Hvis vi ønsker å beregne hvor mange prosent av maksimal spenning som ligger over kondensatoren etter tidsfaktoen (tau) bruker vi formelen under.

rc2

Hvis vi beregner for noen tidspunkt.

Tau Tid % spenning Spenning
0 0s 0,0 % 0 V
1 4,7s 63,2 % 3,15 V
2 9,4s 86,47 % 4,32 V
3 14,1s 95,0 % 4,75 V
4 18,8s 98,2 % 4,91 V
5 23,5s 99,3 % 4,97 V