Beregninger massetetthet på metaller

Beregner massetetthet på noen metall kuber kjøpt på nettet.

2019-09-06: Fikset feil i enheten i resultatet.

Skal regne ut massetetthet for bly, aluminium, stål, kopper, tinn, messing og jern.

Utstyr

  • Vekt
  • Beger med en kjent mengde vann
  • Sprøyte eller lignende med målemerker

Veide alle metallene og fikk følgende resultat.

weight

Materiale Vekt
Aluminium 21,6 g
Bly 85,2 g
Messing 66,5 g
Jern 60,4 g
Kopper 69,9 g
Tinn 66.5 g
Stål 58,8 g

Målte volumet til de forskjellige massene.

beaker

volume_density

Materiale Volum
Aluminium 8 mL
Bly 7.5 mL
Messing 7,7 mL
Jern 7,7 mL
Kopper 7,7 mL
Tinn 9,2 mL
Stål 7,7 mL

Massetetthet beregnes med formelen.

density_formula

Resultatet blir da

Materiale Massetetthet
Aluminium 2,7 g/cm3
Bly 11,3 g/cm3
Messing 8,6 g/cm3
Jern 7,8 g/cm3
Kopper 9,0 g/cm3
Tinn 7,2 g/cm3
Stål 7,6 g/cm3

Får med 1 desimals nøyaktighet, men ikke mer på grunn av at måling av volum blir for unøyaktig.