Identifisering av røde og hvite blodceller

Identifisering av røde og hvite blodceller i menneske og fiskeblod.

Prøvene er hentet fra Celestron sitt 100 mikroskop prøve sett.

 

blood_cells_human

Bilde av menneskeblod på 400x forstørrelse. Har merket av en rød og en hvit blodcelle. Mikroskopet virker ikke godt nok til å identifisere typen celle.

 

blood_cells_fish

Fiskeblod på 400x forstørrelse. Det er stor forskjell fra menneskeblodet. Kjernen i fiskeblodet er mye tydeligere. De hvite blodcellene er like lett å identifisere i fiskeblodet. Typen blodcelle kan jeg ikke gjøre å¨grunn av at mikroskopet ikke er godt nok.