Test av en BC-547 NPN transistor

Her er målinger for å beskrive hvordan en NPN transistor fungerer.

Mål

Skal vise hvordan en NPN transistor fungerer og måle spenningen over kollektor-emitter og base-emitter.

 

Utstyr

Strømforsyning eller batteri som kan gi rundt 5V.

3 motstander på 4.7K ohm (flere motstander vil forenkle prosessen for å få rette verdier på base-emitter området.

Variabel motstand på 0-2.2K ohm

BC547B transitor

Multimeter

 

Kjapp beskrivelse av transistoren

En transistor har tre innganger/utganger som er kalt kollektor, base og emitter. For å få transistoren til å lede gjenom kollektor-emitter så må man legge spenning over base-emitter.

 

Oppsett

bc547_circuit.png

Dette oppsettet gjør det mulig å variere spenningen over base-emitter.

 

bc547_circuit_Setup

 

Målinger

Vi starter målingene med 0 motstand og derfor 0V over base-emitter, vi øker deretter motstanden slik at mer spenning blir lagt over base-emitter og vi måler deretter.

Vbe Vke
0.198 4.96
0.27 4.96
0.291 4.96
0.312 4.96
0.349 4.96
0.386 4.96
0.419 4.96
0.433 4.96
0.45 4.96
0.475 4.94
0.483 4.94
0.496 4.92
0.504 4.91
0.513 4.88
0.525 4.84
0.534 4.78
0.545 4.68
0.563 4.4
0.572 4.16
0.577 3.965
0.582 3.78
0.585 3.62
0.59 3.333
0.593 3.156
0.6 2.55
0.608 1.692
0.612 1.283
0.616 0.7
0.618 0.268
0.621 0.05

Måling resultat

bc547_result_chart

Vi kan se at jo høyere spenning vi legger over base-emitter så minker spenningen over kollektor-emitter.

 

Hvordan fungerer den

Her er en kjapp beskrivelse av transistoren.

transitor_besk_1.png

Kollektoren, emitteren og basen er isolert fra hverandre og selv om det er positiv spenning på kollektoren og negativ på emitteren så kan disse ikke lede mellom hverandre.

 

transitor_besk_2.pngHvis vi legger en positiv spenning på basen så vil det legge seg negativt ladede elektroner på andre siden mellom kollektoren og emitteren. Jo kraftigere den positive spenningen jo flere elektroner vil legge seg i dette området og det blir mer ledende.

Forklaringen over beskriver hvorfor mer spenning over base-emitter området medfører mindre resistans mellom kollektor-emitter.