Mikroskopi Pinus sylvestris (Furu)

Har sett på en bit av Furu gjennom mikroskopet.

Mikroskopet brukt er ett Celestron tetraview.

 

Margen

pinus_sylvestris_2

Bildet er tatt på 40x. Dette ligner ganske mye på margen til Tilia.

 

Vedvev (Xylem)

pinus_sylvestris_3

Vedvev på 40x. Det jeg legger merke til her er de blå områdene som går gjennom vedveven fra margen til silvevet. Dette kalles en margstråle består av celler kalt vedparenkym og sørger for transport gjennom treet.

Kan ikke se noen årringer noe som gjør at jeg tror denne grenen er under ett år.

 

pinus_sylvestris_5

Vedvev på 400x. Her kan vi lettere se margstrålen som transporterer mellom silvevet og margen.

 

Silvev (Floem)

pinus_sylvestris_1

Tatt på 40x.

 

Periderm

pinus_sylvestris_4

Tatt på 400x.