Mikroskopi Tilia (Lind)

Litt informasjon om stammen til ett Lind tre gjennom ett mikroskop.

Mikroskopet som ble brukt er ett Celestron tetraview. Prøven som ble brukt kom med mikroskopet.

Margen

tilia_stem_4

Dette er bilde av margen, her lagres deler av maten til treet. Bildet er tatt på 40x forstørrelse.

tilia_stem_5

Her er bilde av treets matlager på 400x forstørrelse.

Vedvev (Xylem)

tilia_stem_3

Xylem er området som transporterer vann og næring opp stammen og ut til bladene. De lys blå linjene i Xylem er årringene. Slik jeg tolker det så er dette treet omtrent 3-4 år gammelt.

Silvev (Floem)

tilia_stem_1

Floem er området der sevjen renner ned til roten. I dette området kan du også se noen trekanter som er matlagre for treet. Dette området flytter produkter fra fotosyntesen til de delene av treet som vokser.

Periderm

tilia_stem_6

Dette området er den ytterste barken på treet. Bildet er 400x forstørrelse. Dette fungerer som beskyttelse insekter, vær, tørke osv.