Lenz lov

Her skal jeg prøve å vise ett eksperiment for å vise Lenz lov.

Nødvendig utstyr

  • Kopperør
  • Plastrør
  • Neodymium magnet
  • Oscilloskop
  • Kopperspole

 

Slipper en magnet ned plast og kopperrør og tar tiden. Dette ble gjort uten nøyaktig måleinstrumenter siden jeg ikke har det.

20160122_000359.

28 cm kopperrør

Slipp Tid
1 1.66s
2 1.95s
3 2.05s
4 1.92s
5 1.9s
6 1.88s
7 1.88s
8 1.85s
9 1.87s
10 1.88s
Gjennomsnitt 1.884s

 

28 cm plastrør

Slipp Tid
1 0.25s
2 0.21s
3 0.3s
4 0.22s
5 0.22s
6 0.2s
7 0.21s
8 0.24s
9 0.24s
10 0.25s
Gjennomsnitt 0.234s

 

Dette viser at det er en kraft generert i motsatt retning av gravitasjonen som gjør at det tar lengre tid ned kopperrøret enn plastrøret.

 

20160121_232210Kopperledningen er i dette tilfellet emaljert og går i ring rundt spolen. Endene er koblet til ett ocilloskop. Når vi tar en magnet med sør nedover inn i midten av ringen og deretter tar den ut så vises dette i oscillopskopet.

20160121_232220

Dette viser en negativ spenning når vi fører sørpolen ned i ringen og en positiv spenning når vi fører den opp fra ringen. Denne spenningen genererer strøm i spolen. Strømmen i spolen genererer ett magnetisk felt som prøver å motstå endringen i magnetisk felt fra magneten.

 

lenz_lov_1

I begynnelsen er det ingen endring i magnetisk felt. Vi fører så magneten nedover, dette medfører en endring i det magnetiske feltet og strøm genereres i spolen. Den genererte strømmen skaper ett magnetisk felt som går i motsatt retning av magnetens magnetiske felt.

 

Konklusjon

Strømmen som blir generert av å slippe magneten ned kopperøret, skaper sitt eget magnetiske felt som går motsatt retning av endringen i det magnetiske feltet skapt av magneten. Dette gjør at magneten faller saktere ned kopperrøret enn plastrøret.