Hexbot med PIC18F2480

Målet med denne oppgaven var å få satt opp Hexbot og kommunikasjon over UART med SSC32U motorkontroller kortet. Deler SSC32U motorkontrollerkort. PIC18F2480 mikrokontroller PICKIT 3 (For programmering) 4,7K ohm motstand 100 ohm motstand Strømforsyning 5V […]

Hexbot grov motor posisjonering

Oppgaven her var å identifisere posisjonene til motorene når roboten står i forskjellige posisjoner.

Hexbot ombygging

Har bygget om den hexbotten fra Lexan til aluminium og programmert den til å stå.

Beregne eksplosjonsradius

Målet her er å beregne radius på eksplosjoner.

Implementasjon av program for å generere fraktaler

Dette er en implementasjon i Unity motoren for å generere fraktaler. Mål Målet for denne oppgaven er å sette meg inn i teksturer i Unity og implementere en applikasjon for å presentere fraktaler basert på […]

Sierpinski triangel

Dette er en implementasjon av Kaos spill fraktal i Unity motoren.

Lage Mastermind med Unity motoren

Målet er å lage Mastermind spillet ved hjelp av Unity motoren.

Mikroskopi Tilia (Lind)

Har fått to bilder ett lengdesnitt og ett tverrsnitt av Lind tre.