Gaussmeter med EA DOGM skjerm og SS495A Hall effekt sensor

Målet er å lage ett gaussmeter basert på en hall effekt sensor. Verdien skal vises på en LCD skjerm.

STM32 KTY 81/222 temperatur måling

Målet med dette prosjektet er å bruke en STM32 Nucleo 446RE for å hente temperatur fra en KTY 81/222 og vise den på en SSD1306 OLED skjerm.

Summen av vinkler

Gjenoppfrisking av summering av vinkler.

Matematiske funksjoner

Målet er å gå gjennom funksjoner, komposisjoner og inverse funksjoner.

Delbrøksoppspalting

Målet er å lære meg delbrøksoppspalting igjen.

Faktorisering av andregrads likninger

Oppdaget at jeg hadde glemt reglene for å faktorisere polynomlikninger. Målet her er å lære dette igjen.

Linux tregt nettverk

Løsning av problem på Ubuntu Linux hvor trådbasert nettverk var veldig tregt.

Johnson teller

Dette er en gjennomgang av Johnson teller krets ved å bruke en NTE4017.